רמז למשימה 23

אין צורך לחשב את הממוצע

של כל הצוותים.

מספיק לחשב ממוצע

של 5 צוותים עוקבים.

למשל צוותים 14,15,16,17,18

או

צוותים 22,23,24,25,26

וכד'.

© 2008-2022 by Magnet - Leadership development Ltd.