משימה מוצפנת

פתרו:

מהי התשובה לשאלה המוצפנת?

המידע הבא ייחודי לך:

למשל:

למשל:

למשל:

למשל:

הקוד האפור:

הקוד הירוק:

הקוד הכתום:

הקוד האדום:

עליכם לפענח 4 קודים: ירוק, אדום, אפור וכתום.

אם תקלידו את הקודים הנכונים בשדות המתאימים,

תקבלו הודעה משמחת.

הראו אותה למנחה, וכולם יקבלו 200 נקודות!

ההודעה המשמחת תופיע כאן

לפחות קוד אחד חסר או שגוי

נסו שנית

© 2008-2022 by Magnet - Leadership development Ltd.